Bc. Markéta Skřivánková

všeobecná sestra

CV

Vzdělání

2012 - FZV UP Olomouc – obor Všeobecná sestra

2009 – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga obor Zdravotnický asistent

Odbornost

Všeobecná sestra

Zapsána do registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č.96/2004 sb §72 do roku 2024

Praxe

2014 - dosud nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM s. r. o. – všeobecná sestra