MUDr. Aleš Sobek, Ph.D.

Lékař gynekolog

CV

Vzdělání

06/2017obhájení disertační práce s titulem PhD.
12/2011atestace z oboru Gynekologie a porodnictví
1998-2004UP Olomouc, Lékařská fakulta - všeobecné lékařství
1993-1998Gymnázium v Olomouci – Hejčíně, Anglická sekce

Zahraniční stipendia

2004Leipzig UniversitätDeutschland - program Socrates (6 měsíců)
1995West Chester University, USA - Soros foundation (5 týdnů)

Cizí jazyky

AngličtinaStátní jazyková zkouška (1998)

Certificate in Advanced English (2010)

Cambridge English úroveň znalosti - C1, plynule
NěmčinaMittelstufe Prüfung (2007

Goethe Institut úroveň znalosti C1, plynule

Praxe

8/2017 - doposudG-CENTRUM s.r.o. - lékař
2/2005 - doposudFertimed s.r.o. - centrum pro léčbuneplodnosti - lékař
6/2015 - 1/2017FN Olomouc, Gynekologicko-porodnická klinika - lékař

UP Olomouc, Lékařská fakulta - odborný asistent
10/2009 - 5/2015Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov
Gynekologicko-porodnické oddělení - lékař
4/2007 - 5/2008Universitätklinik um des Saarlandes, Homburg, Německo
Gynekologicko-porodnická klinika - lékař
2/2005 - 3/2007Nemocnice Boskovice s.r.o., Gynekologicko-porodnické oddělení - lékař