Fyzioterapie se zaměřením na dětské pacienty

OD 1. 10. 2013 JSME ROZŠÍŘILI SPEKTRUM SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V G-CENTRUM Olomouc s.r.o.


V prostorách naší bývalé gynekologické ordinace v Olomouci na adrese U Stadionu 8 zahajujeme činnost pracoviště, zaměřeného na diagnostickou a léčebnou péči v rozsahu ambulantních výkonů v oboru fyzioterapie se zaměřením na dětské pacienty s poruchou psychomotorického vývoje.


Fyzioterapeutem centra je Mgr. Pavel Roskol, jehož dosavadní působiště bylo při Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních.


Specializace a poskytované služby:


V našem centru se specializujeme na rehabilitaci dětí s neuromotorickým deficitem prakticky jakékoliv etiologie. Doménou jsou zejména děti s centrální koordinační poruchou a dětskou mozkovou obrnou. Rehabilitační péči dále zajišťujeme u porodních traumat brachiálního plexu, vrozených ortopedických vad dolních končetin (např. pes equinovarus congenitus), poúrazových a pooperačních stavů, u skolióz, svalových onemocnění atd. V terapii vycházíme z principů Bobath konceptu a Vojtovy metody. Kromě ambulantní péče poskytujeme i vícedenní rehabilitační pobyty s terapií zpravidla dvakrát denně.


Výhledově připravujeme rozšíření služeb centra o pracoviště logopedie a ergoterapie.


Poskytované služby zatím nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotného pojištění. Ceník rehabilitace


Pracoviště dětské fyzioterapie - kontakty


Provozovatel: G-CENTRUM Olomouc s.r.o.

Fyzioterapeut: Mgr. Pavel Roskol


Adresa:

U Stadionu 1204/8,
772 00 Olomouc


Ordinační hodiny:

Po - Pa: 8.00 - 16.00 hod.


T: +420 585 220 191

M: +420 724 646 454

E: fyzioterapie@g-centrum.cz

WWW: www.rehabilitace-roskol.cz


IČ: 26816024