Časté dotazy

Se kterými pojišťovnami má G-CENTRUM uzavřenu smlouvu?

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (www.vzp.cz)

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna (www.vozp.cz)

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (www.cpzp.cz)

207 - Oborová zdr. pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (www.ozp.cz)

211 - Zdravotní pojišťovna MV ČR (www.zpmvcr.cz)

213 - Revírní bratrská pokladna (www.rbp-zp.cz)

Kde mohu vidět ceník nadstandardních výkonů?

Ceník služeb je k dispozici v G-CENTRUM Olomouc s.r.o.

Jste oficiální výukové pracoviště FZV UP. Mohou se na gynekologických prohlídkách objevit a podílet i studenti?

Výukovým pracoviště Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc opravdu jsme. Jedná se o studentky bakalářského studia – porodní asistentky. vždy se ptáme, zda Vám nebude vadit jejich přítomnost u vyšetření. Nikdo se na Vás nebude zlobit, když řeknete, že je u vyšetření nechcete.