PO-PÁ8:00 - 20:00 (PÁ 14:00)RECEPCE+420 585 234 444RECEPCE@g-centrum.czNáš Facebook
Zásady ochrany osobních údajů

GDPR


G-CENTRUM Olomouc s.r.o. (Správce osobních údajů) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle čl. 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Simona Žabková, MBA

e-mail: dpo(zavinac)g-centrum.cz
adresa: Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

tel. spojení: +420 605 211 154

Osobní údaje pacientů, klientů, zaměstnanců a dalších osob jsou uchovávány po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování. Řídí se spisovým a skartačním řádem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Svá práva a požadavky dle obecného nařízení uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

OSOBNÍ ÚDAJE – PACIENTI

G-Centrum s.r.o., Olomouc je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • poskytování a zajištění zdravotní péče;
  • vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje, informace o Vašem zdravotním stavu a průběhu poskytovaných zdravotnických služeb, anamnestické údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní zdravotnické služby (dle charakteru poskytované služby).

OSOBNÍ ÚDAJE – ZAMĚSTNANCI

G-Centrum s.r.o., Olomouc, zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a dalších osob v pracovně-právních vztazích. Pracovní poměr je založen na personální evidenci, o rozsahu a druhu materiálů rozhoduje zaměstnavatel podle uvážení a s ohledem na své povinnosti.  Do osobního spisu i do podkladů pro výpočet platu jsou zaměstnanci oprávněni na svou žádost nahlédnout nebo si z nich pořídit opis. Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu osobních údajů svých zaměstnanců před neoprávněným přístupem nepovolaných osob nebo zneužitím.

Zpracovávání včetně ochrany osobních údajů popisuje vnitřní směrnice Ochrana osobních údajů.

Informační povinnost k nahlédnutí ZDE.


Oficiální výukové pracoviště Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Sdružení
Pinokio

Pracoviště je certifikováno dle ISO 9001:2015 – CZ / EN
Certifikát kvality a bezpečí CZ

© 2008 – 2021 | G-CENTRUM Olomouc s.r.o. | info@g-centrum.cz

Rolovat nahoru