PO-PÁ8:00 - 20:00 (PÁ 14:00)RECEPCE+420 585 234 444RECEPCE@g-centrum.czNáš Facebook

Jednodenní chirurgie

Spektrum poskytovaných služeb


 • Anestezie
 • Operace děložního čípku (v celkové narkóze)
 • Diagnostická a operační hysteroskopie, abraze (kyretáž) hrdla a těla děložního
 • Revize dutiny děložní (v celkové narkóze)
 • Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru (do ukončeného 12. týdne těhotenství)
 • Operace močové inkontinence (úniku moči) pomocí poševní pásky
Anestezie

Chystáte se k operačnímu či diagnostickému výkonu. Je naší snahou, aby byl výkon pro Vás co nejméně zatěžující a bolestivý. Proto je členem lékařského týmu odborný lékař – anesteziolog, který provádí samotnou anestezii (narkózu) a bude Vás mít v péči v bezprostředním předoperačním a pooperačním období.

Celková anestezie je v podstatě vyřazení veškerého vnímání, jak smyslového, tak bolestivého. Pacient je během výkonu trvale klinicky i přístrojově sledován.

K navození celkové anestezie je na naší ambulanci používána metoda intravenozní anestezie s možnou kombinací s inhalační anestezií. Intravenozní anestezie se provádí aplikací anestetik ve formě injekčních přípravků do žíly.

Výkony provádíme ambulantně, tzn., že v den výkonu po určité době je pacient propuštěn domů.

Riziko komplikací, včetně život ohrožujících stavů, se nedá nikdy vyloučit. Naší snahou však je snížit je na minimum. K omezení výskytu komplikací je třeba dodržet následující požadavky:

Před výkonem:

 • upozorněte na Vaše chronická a akutní onemocnění, zejména srdce, plic, ledvin, jater, krve, žláz s vnitřní sekrecí, infekční a horečnatá onemocnění všeho druhu
 • taktéž na veškeré léky, které užíváte, alergie a přecitlivělost k lékům.
 • 24 hodin před výkonem nepijte alkoholické nápoje, nekuřte. V den předcházející operačnímu výkonu jezte lehce stravitelnou stravu. Od půlnoci nejezte vůbec. Nejpozději 4 hod. před operací můžete vypít několik doušků čaje nebo neperlivé minerálky.
 • před výkonem odložte kontaktní čočky, brýle, snímatelné zubní protézy
 • ženy užívající hormonální antikoncepci pokračují v užívání i v den výkonu, přestože jim nelze zaručit, že jsou až do začátku další menstruace po výkonu plně chráněny před nechtěným otěhotněním
 • pokud užíváte pravidelně léky nepřerušujte toto užívání, pokud nebude určeno jinak

Je třeba si uvědomit, že působení anestetických látek v organismu může přetrvávat i 24 hod., proto věnujte, prosím, pozornost následujícím požadavkům:

Po výkonu:

 • po probuzení z anestezie a krátkém pobytu na dospávacím pokoji budete propuštěn/a v doprovodu domů, kde nesmíte 24 hod. pobývat sám/a.
 • 24 hod. po výkonu nesmíte řídit jakékoliv motorové vozidlo, nejezděte ani na kole, ani městskou hromadnou dopravou. Zůstaňte nejméně 24 hod. doma, odpočívejte, nepijte alkohol a jezte pouze malé porce lehce stravitelných pokrmů.
 • 24 hod. nezacházejte s ostrými a nebezpečnými nástroji (nůžky, pila, sekačka, nože, kosa atd.)
 • nečiňte žádná významná rozhodnutí (podpisy smluv, pojistek, hypoték, půjček, úvěrů atd.) po dobu alespoň 24 hodin

Obtíže výkonu:

 • při náhlé změně polohy můžete mít pocit závrati nebo prázdna v hlavě
 • po anestezii může být několik dnů zvýšena emoční labilita, je běžné, že organismus je náchylnější k únavě
 • vaši případnou bolest lze tlumit běžně dostupnými léky

A ještě nakonec:

 • v případě jakéhokoliv zdravotního problému informujte svého ošetřujícího lékaře
 • být ambulantním pacientem znamená, že jste schopen (a a ochoten) převzít odpovědnost za své zdraví po výkonu
Operace děložního čípku (v celkové narkóze)

Dosavadní výsledky vyšetření ukazují na onemocnění děložního čípku. Byla Vám provedena všechna dostupná vyšetření (kolposkopie, onkocytologie, biopsie), ze kterých vyplývá, že je nutný operační výkon k přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění. Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění čípku a vesměs není nutná další léčba. Na základě podrobného vyšetření odstraněné části čípku Vám sdělíme další postup. V případě, že odmítnete tento zákrok, mohou se změny na děložním čípku postupně rozšiřovat a rozvinout třeba i ve zhoubný nádor, který bez adekvátní léčby může ohrozit Váš život.

Princip operace

Podstatou operace je odstranění části děložního čípku, která je postižena nepříznivými změnami tkáně.

Vlastní operační výkon

Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k děložnímu čípku je přes pochvu. Z čípku se vytne ložisko změněné tkáně, poté je ošetřeno krvácení z rány. Při zákroku se někdy rovněž odebere vzorek sliznice z hrdla děložního event. dutiny děložní, aby bylo možno vyloučit nepříznivé změny těchto tkání.

Následky operace

Operace umožní mikroskopické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejích změn. Hojení čípku trvá obvykle asi 4 týdny a bývá spojeno se zakrvavělým výtokem. Operace nemá vliv na menstruační cyklus, na sexuální život nebo možnost otěhotnění a porodu, i když v následném těhotenství je nutné podrobnější sledování (vyšší riziko předčasného porodu u některých způsobů ošetření).

Možné komplikace

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „ trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu, ve výjimečných případech může dojít až k odstranění dělohy. I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů. V den zákroku po příchodu domů je nutný klid na lůžku, následujících 7 dní tělesné šetření. Nejméně 21 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci, zvýšenou hygienu zevních rodidel a neměla byste se koupat, pouze sprchovat. Další možné komplikace mohou vzniknout případně při podání narkózy. Bližší informace Vám proto poskytne před operací přímo lékař – anesteziolog.

Předpokládaná doba rekonvalescence

Po zákroku budete cca 2 hod. sledována v našem zařízení na dospávacím pokoji, potom budete propuštěna domů, kde nesmíte 24 hodin pobývat sama. Proto je vhodné, abyste si zajistila doprovod. 24 hodin po výkonu nesmíte řídit jakékoliv motorové vozidlo. Na kontrolu do naší ordinace přijdete po skončení prvního menstruačního krvácení nebo při rozvoji potíží ( bolesti břicha, silné krvácení, teploty).

Vážená paní, naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (event. operatéra) na vše co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

Diagnostická a operační hysteroskopie, abraze (kyretáž) hrdla a těla děložního

Dosavadní výsledky vyšetření ukazují na možné onemocnění dělohy. Ke stanovení správné diagnózy je nutný tento operační výkon, který určí rozsah a charakter případného onemocnění. Jde o výkon diagnostický a v mnoha případech i léčebný. Na podkladě mikroskopického vyšetření odebraného materiálu z dělohy Vám sdělíme další postup. V případě, že odmítnete tento výkon, mohou se změny v děloze postupně rozšiřovat a rozvinout třeba i ve zhoubný nádor.

Princip operace

Podstatou operace je optikou podrobně přehlédnout děložní dutinu a získat sliznici hrdla a těla děložního.Tento výkon nejenom zastaví případné krvácení, ale získaná sliznice se zašle na mikroskopické zpracování a to umožní přesnou diagnózu příčiny Vašich obtíží.

Vlastní výkon – Diagnostická hysteroskopie

Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Doba trvání výkonu je cca 10-15 minut. Podstatou hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní speciální optikou, případně odběr kousků tkáně nebo ošetření některých změn v dutině děložní. Při abrazi odstraňujeme sliznici hrdla a těla děložního kyretou.

Operační hysteroskopie

Úvod operace je identický s předchozím zákrokem – diagnostická hysteroskopie. Od něj se liší tím, že v dutině děložní je nalezen podezřelý útvar, polyp, menší myom, menší septum (přepážka), srůsty, apod., které jsou pod kontrolou optiky odstraněny a materiál odeslán k histologickému vyšetření.

Důsledek operace

Operace umožní mikroskopické vyšetření získané tkáně. Nejméně 14 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel. Slabé krvácení (špinění) po výkonu ustává do týdne. Máte-li ještě zachován menstruační cyklus, první menstruace po výkonu se dostaví za 4-6 týdnů. S pohlavním stykem doporučujeme vyčkat do doby než ustane krvavý výtok a vytvoří se nová sliznice.

Možné komplikace

U žádné pacientky nelze zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Těsně po operaci se mohou objevit bolesti v podbřišku. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně ojedinělé. Patří mezi ně např. „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách), „embolie“(uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci, infekce v operačním poli nebo infekce močových cest. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu (ve vyjímečném případě může dojít i k odstranění dělohy). Naší snahou je zachování funkce všech vnitřních orgánů malé pánve. Pokud se nepodaří provést vyšetření hysteroskopem, provádíme pouze odběr sliznice kyretou. Možné potíže po výkonu – mohou se projevit poruchy funkce trávicího ústrojí, plynatost a zácpa, či krvavý výtok. Tyto potíže by měly za několik dnů odeznít. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy. Bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař – anesteziolog.

Předpokládaná doba rekonvalescence

Po zákroku budete cca 2-3 hodiny sledována v našem zařízení na dospávacím pokoji, potom budete propuštěna domů. Proto je vhodné, abyste si zajistila doprovod. 24 hodin po výkonu nesmíte řídit jakékoliv motorové vozidlo. Délka rekonvalescence je cca 5-7 dnů.

Vážená paní, naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (eventuálně operatéra) na vše, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

Revize dutiny děložní (v celkové narkóze)

Princip operace

Podstatou operace je odstranění nevyvíjejícího se těhotenství nebo jeho zbývajících částí z dutiny děložní.

Vlastní výkon

Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je odstraněn kyretou a odsátím. Operace umožní i mikroskopické vyšetření získané tkáně. Doba trvání výkonu je cca 15 minut.

Důsledek operace

Důsledkem operace bude ukončení špatně probíhajícího těhotenství. Nejméně 14 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel. Krvácení (špinění) po výkonu ustává do týdne. První menstruace po výkonu se dostaví za 4-6 týdnů. Doporučujeme zvážit používání antikoncepce na krátkou dobu 3-6 měsíců.

Možné aplikace

U žádné pacientky nelze zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně ojedinělé. Patří mezi ně např. „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách), „embolie“(uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci, nebo infekce v operačním poli. Někdy se v děloze zadrží část materiálu, k jehož vypuzení dojde později samovolně nebo po aplikaci léků. Vyjímečně se musí zákrok opakovat.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu (ve vyjímečném případě může dojít i k odstranění dělohy). Naší snahou je zachování funkce všech vnitřních orgánů malé pánve.

I u nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávicího ústrojí, špatný odchod větrů a stolice, které za několik dní odezní.

Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy. Bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař-anesteziolog.

Předpokládaná doba rekonvalescence

Po zákroku budete cca 2-3 hodiny sledována v našem zařízení na dospávacím pokoji, potom budete propuštěna domů. Proto je vhodné, abyste si zajistila doprovod. 24 hodin po výkonu nesmíte řídit jakékoliv motorové vozidlo. Délka rekonvalescence je cca 5-7 dnů.

Vážená paní, naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (eventuálně operatéra) na vše, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru (do ukončeného 12. týdne těhotenství)

Princip operace

Na základě Vaší žádosti Vám bude provedeno umělé přerušení těhotenství. Podstatou operace je vybavení obsahu dutiny děložní a tím i ukončení těhotenství. Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.

Vlastní výkon

Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je odstraněn kyretou a odsátím. Doba výkonu je cca 15 minut.

Důsledek operace

Důsledkem operace bude ukončení těhotenství. Nejméně 14 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel. Krvácení (špinění) po výkonu ustává do týdne. První měsíčky po výkonu se dostaví za 4 – 6 týdnů. Doporučujeme zvážit používání antikoncepce.

Možné komplikace

U žádné pacientky nelze zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně ojedinělé. Patří mezi ně např. „ trombóza“ (vytvoření krevních sraženin v žilách), „embolie“ ( uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli. Někdy se v děloze zadrží část materiálu, k jeho vypuzení dojde později samovolně nebo po aplikaci léků. Výjimečně se musí zákrok opakovat. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu (ve výjimečných případech může dojít i k odstranění dělohy). Naší snahou je zachování funkce všech vnitřních orgánů malé pánve. I u nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávicího ústrojí, špatný odchod větrů a stolice, které za několik dní odezní. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy. Bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař – anesteziolog.

Předpokládaná doba rekonvalescence

Po zákroku budete cca 2 – 3 hodiny sledována v našem zařízení na dospávacím pokoji, potom budete propuštěna domů. Proto je vhodné, abyste si zajistila doprovod. 24 hodin po výkonu nesmíte řídit jakékoliv motorové vozidlo. Délka rekonvalescence je cca 5 – 7 dnů. Na kontrolu ke svému lékaři přijdete po skončení prvního menstruačního krvácení nebo při rozvoji potíží (bolesti břicha, silné krvácení, teploty).

Vážená paní, naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (event. operatéra) na vše, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

Operace močové inkontinence (úniku moči) pomocí poševní pásky

Princip operace

Podstatou operace je zabránění nekontrolovaného úniku moči (močové inkontinence). Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.

Vlastní výkon

Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup je přes pochvu, z malého řezu v pochvě je pod močovou trubicí protažena speciální páska, která je poté vyvedena v tříslech a podepírá močovou trubici. Doba trvání výkonu je cca 30 minut.

Důsledek operace

Po operaci k dalšímu nekontrolovanému úniku moči již nedochází. Úspěšnost se pohybuje mezi 81,5% – 90%, což znamená, že z každých 10 pacientek je 8 vyléčeno, ale u 1-2 pacientek zůstává stav stejný jako před operací nebo se po nějaké době opět problém nekontrolovatelného úniku moči objeví. Pokud jste již pro tuto diagnózu (únik moči) byla v minulosti jednou či vícekrát operována, šance na úplnou úpravu stavu je podstatně menší.

Nejméně 14 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel. Slabé krvácení (špinění) po výkonu ustává do týdne.

Možné komplikace

U žádné pacientky nelze zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Poměrně častou a běžnou „ komplikací“ jsou bolesti v tříslech (v místě vyvedení pásky), šířící se dolů do dolních končetin. Vesměs nevyžadují žádnou zvláštní léčbu a během několika dní samy vymizí. Po operaci může dojít k poruše vyprazdňování moči, a proto je někdy nutné ponechat několik dní po operaci katétr (minihadičku) zavedený do močového měchýře (pro odvod moči).

Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně ojedinělé. Patří mezi ně např. „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách), „embolie“(uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci, infekce v operačním poli.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poranění dělohy, okolních orgánů (např. močového měchýře či močovodu) a cév, či většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu. I v této situaci je naší snahou zachování funkce všech vnitřních orgánů malé pánve. Další ojedinělou komplikací bývá infekce močových cest v pooperačním období. Vzácnou komplikací jsou „píštěle“, tj. samovolně vzniklá spojení např. mezi močovým měchýřem a pochvou, která pak vyžadují další operační výkon k úpravě stavu. Nejméně 14 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel.

I u nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávicího ústrojí, špatný odchod větrů a stolice, které za několik dní odezní.

Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy. Bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař – anesteziolog.

Předpokládaná doba rekonvalescence

Po zákroku budete cca 3 hodin sledována v našem zařízení na dospávacím pokoji. Po vymočení a stabilizaci životních funkcí budete propuštěna domů. Proto je vhodné, abyste si zajistila doprovod. 24 hodin po výkonu nesmíte řídit jakékoliv motorové vozidlo. Doba rekonvalescence je cca 2-3 týdny. Na kontrolu ke svému lékaři přijdete za 2 týdny po operaci nebo při rozvoji potíží (bolesti břicha, silné krvácení, teploty).

Vážená paní, naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (eventuálně operatéra) na vše, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.


LékařiOficiální výukové pracoviště Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Sdružení
Pinokio

Pracoviště je certifikováno dle ISO 9001:2015 – CZ / EN
Certifikát kvality a bezpečí CZ

© 2008 – 2021 | G-CENTRUM Olomouc s.r.o. | info@g-centrum.cz

Rolovat nahoru