PO-PÁ8:00 - 20:00 (PÁ 14:00)RECEPCE+420 585 234 444RECEPCE@g-centrum.czNáš Facebook

Klinické studie

Přehled aktuálních studií


Vážené pacientky,

rádi bychom Vás informovali, že naše centrum je jako jedno z mála v České republice zapojeno do mezinárodních klinických studií zaměřených na výzkum nových léků a léčebných metod. U všech klinických studií máte možnost nejen vyřešit svoje potíže, ale i využít možnosti nadstandardního a bezplatného vyšetření ve větším rozsahu, než běžně umožňuje náš zdravotní systém. Celou dobu budete zdravotně pod maximální možnou kontrolou.
U většiny studií je pacientkám poskytována náhrada za cestovné. Léky ve studii jsou samozřejmě zdarma.


 • A) Antikoncepční studie
 • B) Léčba návalů horka v souvislosti s menopauzou
 • C) Léčba endometriózy
 • D) Prevence onemocnění spojených s HPV viry u mužů
 • E) Hyperaktivní močový měchýř
A) Antikoncepční studie

Chtěla byste se podílet na výzkumu nové hormonální antikoncepce?

Studie LPRI-424/301 zkoumá novou pilulku kombinované, nízkohormonální, postupně se uvolňující perorální antikoncepce.

Kombinovaná perorální antikoncepce

Prostředky kombinované perorální antikoncepce jsou známé spíše jako antikoncepční pilulky nebo jen „prášky“.

Jejich základem jsou dva hormony:

 • Estrogen, který přispívá k antikoncepčnímu účinku a zajišťuje pravidelnost a předvídatelnost menstruačního cyklu; díky němu je menstruace také slabší a kratší.
 • Progestin, který zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníků (ovulace).

Studijní pilulka

Tato pilulka je kombinovanou perorální antikoncepcí a obsahuje tedy kombinaci estrogenu a progestinu. Jedná se o vylepšenou verzi stávajících preparátů, kdy dochází k postupnému uvolňování nižší dávky hormonu než v původně vyvinutých preparátech.

Progestin použitý ve zkoušené pilulce se nazývá Dienogest. Tento progestin se často nachází v antikoncepčních pilulkách, které jsou v současnosti dostupné na trhu (Jeanine, Ayereen, Bonadea, Calleto, Dienille,Mistra……).

V této studii bychom chtěli zjistit, jak je tato pilulka bezpečná a účinná v prevenci otěhotnění a jak při jejím užívání probíhá menstruace během menstruačního cyklu. V průběhu studie také budeme sledovat, jak se celkově cítíte. Všechny účastnice výzkumu budou brát účinnou látku, studie není placebem kontrolovaná ani nejsou srovnávány různé preparáty, tedy je tzv. „otevřená“ nebo „nezaslepená“. Studie potrvá přibližně 13 měsíců. Během této doby budou účastnice, které splňují kritéria pro zařazení do studie, užívat jednou denně studijní pilulku a nejméně 7krát navštíví studijní pracoviště.

Kdo se může a nemůže zúčastnit studie LPRI-424/301?

Studijní tým hledá přibližně 850 žen (našeho olomouckého centra se týká cca 30), které potřebují užívat antikoncepci a které o sobě mohou říct následující:

 • Je mi mezi 18 a 45 lety.
 • Jsem heterosexuální a sexuálně aktivní žena.
 • Antikoncepci chci užívat alespoň rok.
 • Jsem nekuřačka
 • Jsem kuřačka, ale mladší 35ti let
 • Jsem v dobré tělesné i duševní kondici.
 • Mám BMI do 29,9

Nejčastější dotazy:

Co je klinická výzkumná studie?

Farmaceutické společnosti využívají klinické výzkumné studie kvůli vědeckému pokroku a možnostem léčby. Tímto způsobem zjistí více informací o bezpečnosti a účinnosti léků, aby mohly určit, zda mohou být zpřístupněny veřejnosti. Dobře kontrolovaných klinických výzkumných studií se každý rok účastní tisíce dobrovolníků po celém světě.

Co je zkoušená pilulka?

Zkoušená pilulka obsahuje dienogest 2 mg a ethynilestradiol 0,02 mg

Co se ode mě očekává?

Jestliže splňujete požadavky studie, požádáme Vás, abyste užívala každý den jednu studijní pilulku.

Kromě užívání studijní pilulky Vás požádáme o každodenní vyplňování el. deníku, který bude fungovat jako aplikace stažená do Vašeho mobilu. Tam si zaznamenáte informace o užívání pilulek, o výskytu krvácení (pokud k němu dojde), o výsledcích těhotenských testů z moči (jsou-li dostupné), o heterosexuálním pohlavním styku v průběhu cyklu a o použití jakékoli formy záložní antikoncepce (např. kondomů). Účelem tohoto deníku je dokumentovat účinnost pilulky, a proto je nutné jej každý den pečlivě vyplňovat.

Proč bych se měla účastnit?

Informace, které během této studie získáme, mohou mít vědecký význam a mohou pomoci ženám, které tuto antikoncepční metodu vyžadují.

Ze své účasti můžete mít rovněž určitý prospěch, ale není to zaručené. Z předchozích studií vyplývá, že použití kombinované, nízkohormonové pilulky = antikoncepční účinnost* a lepší vzorec krvácení (menstruace bude pravidelná a předvídatelná); menstruace také může být slabší a kratší, menší výkyvy nálad.

Po celou dobu účasti v klinickém hodnocení máte preparát ZDARMA.

* Je nutné si uvědomit, že i při užívání moderních antikoncepčních pilulek existuje nízké riziko otěhotnění.

V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na Vašeho ošetřujícího lékaře nebo na koordinátorku klinického hodnocení:

Kamila Crhová, tel. +420 724 277 964, crhova@g-centrum.cz

B) Léčba návalů horka v souvislosti s menopauzou

Studie na nový lék pro ženy s vazomotorickými příznaky (návaly horka) v menopauze

Zapojte se do studie E4Comfort od společnosti ESTETRA SPRL, která zkoumá nový preparát pro léčbu návalů horka pro pacientky v menopauze. Cílem této studie je zjistit optimální dávku účinné hodnocené látky, kterou je přirozený, tělu vlastní hormon estetrol (vliv léku na Vaše tělo).

Základní informace o studii E4Comfort

Studie zkoumá přípravek E4 – tabletku s obsahem 15 mg nebo 20 mg ve srovnání s placebem (tabletkou bez účinné látky). Jedním z cílů studie je zjistit, jaká je nejen bezpečná (toto již bylo prokázáno v předchozích studiích, na kterých naše centrum také participovalo), ale zejména optimální dávka účinná při snižování četnosti návalů horka.
Očekávaná doba trvání studie závisí na zařazení pacientky do jedné ze dvou skupin. Celé studijní období bude trvat 6,5 až 19 měsíců. Pokud splňujete požadavky studie, budete po dobu 3-11 měsíců užívat jednou denně zkoušenou pilulku a budete se muset dostavit na max. 8 plánovaných návštěv.

Kdo se může studie E4Comfort účastnit?

Zkoušející tým hledá ženy, které mohou odpovědět ANO na následující tvrzení:
• Je mi mezi 40 a 65 lety.
• Jsem žena v menopauze, nejméně 6 měsíců od posledních menses.
• Trpím návaly horka.
• Jsem v dobré fyzické i psychické kondici.

Co je klinická výzkumná studie?

Farmaceutické společnosti využívají klinické výzkumné studie při vývoji nových léků a umožnění dalšího vědeckého pokroku. Tímto způsobem zjistí více informací o bezpečnosti a účinnosti léků, aby mohly určit, zda mohou být zpřístupněny veřejnosti.

Co je zkoušená pilulka?

Zkoušená pilulka obsahuje estetrol, což je přirozený hormon, který v době těhotenství produkuje placenta. Již v minulosti jsme v našem centru měli možnost tento přirozený hormon vyzkoušet jako součást nové antikoncepce. Tato je v procesu registrace a očekává se, že ještě v tomto roce bude uvedena na trh. Rovněž jsme již měli možnost si estetrol vyzkoušet v odborné studii na návaly horka. My jako zkoušející centrum i uživatelky jsme byli spokojeni.

Jak dlouho tato studie trvá?

Studie je rozdělena do 2 skupin v závislosti na četnosti návalů u pacientek (Vy se zúčastníte pouze jedné z nich). S tím souvisí i očekávaná doba trvání studie, tedy 6,5 až 19 měsíců. Zkoušející lékař Vás vyšetří a na základě příznaků, kterými trpíte, rozhodne, jaká skupina je pro Vás vhodnější.

• První skupina zkoumá účinnost užívané látky a je určena ženám, které zatím nepodstoupily hysterektomii (stále mají dělohu) ale i těm, které již dělohu nemají. Do této části studie budou zařazeny pacientky s vyšší četností návalů horka. Doba trvání studie se pohybuje od 4 do 11 měsíců a bude obnášet přibližně 6 návštěv v našem centru.
• Druhá skupina je pro ty pacientky, které dělohu stále mají, ale jejich návaly nejsou tak silné a časté. V této části se zkoumá endometriální a celková bezpečnost tabletky. Délka této studie je od 14 do 19 měsíců a bude obnášet nejméně 8 návštěv centra.

Co se ode mě očekává?

Budete požádána, abyste jednou denně, každý den, užívala jednu zkoušenou pilulku. Bude nutné, abyste v průběhu trvání studie opakovaně docházela za svým zkoušejícím lékařem za účelem lékařských prohlídek a vyšetření v rámci studie (zejména pak vzorků krve a moči).

Proč bych se měla účastnit?

Vaše účast ve studii je dobrovolná a můžete ji kdykoli zrušit. Časové ztráta způsobená návštěvami v centru Vám bude finančně kompenzována ve výši 700 Kč za návštěvu. Po celou dobu studie budeme pečlivě kontrolovat Váš zdravotní stav a také sledovat Vaši pohodu. Díky podrobnému sledování Vašeho zdravotního stavu získá Váš lékař i Vy více informací. Vedlejším produktem studie může být zachycení zdravotních potíží, které by Vás mohly ohrožovat do budoucna.
Zúčastníte-li se této studie, je možné, že se Vaše příznaky menopauzy zlepší, a svojí účastí významně přispějete ke klinickému výzkumu v této oblasti. Studie může být užitečná při vývoji nové léčby pro ostatní ženy s obdobnými příznaky. Je ale také možné, zejména, pokud budete v tzv. placebové větvi, že z účasti v této studii prospěch mít nebudete.

V případě zájmu o podrobné informace se prosím obraťte na koordinátorku klinického hodnocení:
Bc. Adriana Jemelková, DiS.
tel.: +420 720 998 678
email: jemelkova@g-centrum.cz

C) Léčba endometriózy

STUDIE PRO ŽENY S ENDOMETRIÓZOU

Naše centrum hledá ženy s laparoskopicky potvrzenou endometriózou, které trpí středně silnými až silnými pánevními bolestmi. Tyto ženy bychom rádi zařadili do klinického hodnocení, ve kterém se bude posuzovat, jestli by mohl nový hodnocený přípravek zmírnit pánevní bolesti související s endometriózou.

Co je účelem klinického výzkumného programu Edelweiss?

Zkoumanou účinnou látkou v tomto klinickém hodnocení je Linzagolix. Studie bude posuzovat účinnost různých dávek této látky, buď samostatně nebo v kombinaci s addback terapií v porovnání s placebem. V předchozích fázích studie bylo však prokázáno, že tento lék významně zmírňuje bolesti spojené s endometriózou, takže by mohl pomoci i při Vašich problémech.

Jako součást studie budete zdarma dostávat hodnocený přípravek. Vyšetření i všechny postupy související s účelem studie neplatíte Vy ani Vaše pojišťovna. Týkají se Vás pouze jen ty poplatky za obvyklá vyšetření a služby, které by byly stejně prováděny jako součást běžné zdravotní péče. K účasti ve výzkumné studii nepotřebujete povolení ošetřujícího lékaře. Samozřejmě se ale můžete se svým lékařem poradit před vstupem do studie a informovat jej o dalším průběhu.

Klinického hodnocení se mohou zúčastnit ženy, které:
• jsou ve věku od 18 do 49 let
• zaznamenávají středně těžké až těžké bolesti způsobené endometriózou v průběhu i mimo menstruaci
• mají pravidelný menstruační cyklus a neplánují těhotenství
• podstoupily během posledních 10 let operační zákrok zjišťující endometriózu (laparoskopicky)
• souhlasí s používáním dvojité nehormonální antikoncepce (kondom nebo pesar v kombinaci se spermicidem)

V případě zájmu o podrobné informace se prosím obraťte na koordinátorku klinického hodnocení:
Bc. Adriana Jemelková, DiS.
tel.: +420 720 998 678
email: jemelkova@g-centrum.cz

D) Prevence onemocnění spojených s HPV viry u mužů

Studie na prevenci onemocnění spojených s HPV viry u mužů

Nabízíme poslední možnost účasti v klinické studi, jehož cílem je zkoumat zejména účinnost vakcíny 9VHPV u zdravých mužů ve věku 20-45 let? Jedná se o mezinárodní, multicentrickou studii na prevenci onemocnění spojených s HPV viry.

AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 10 VOLNÝCH MÍST.

Důvod klinického hodnocení

Karcinomy oblasti hlavy a krku související s HPV představují celosvětově část těchto onemocnění a z větší části postihují muže. Bohužel v současnosti neexistují žádné screeningové metody, které by odhalily toto zhoubné onemocnění.

Toto klinické hodnocení bylo navrženo s cílem prokázat zejména účinnost vakcíny Gardasil 9 v prevenci chronické infekce dutiny ústní související s některým z vysoce rizikových typů HPV (16,18,31,33,45,52 a 58) obsažených ve vakcíně. Pro účely této studie byla vybrána populace dospělých mužů ve věku 20-45 let, neboť výskyt nádorů dutiny ústní a krku způsobená vysoce rizikovými typy HPV je u mužů přibližně 3 až 5krát vyšší než u žen. A také proto, že účinnost a bezpečnost vakcíny byla již prokázána na populaci dívek i chlapců 9-14 a žen do 26 roků a vakcína je k očkování již několik let používána.

Kdo se může zúčastnit studie V503-49?

 • zdravý muž ve věku 20-45 let
 • účastník nesmí mít v současné anamnéze léze související s HPV
  (condylomata acuminata, anální léze či karcinom oblasti hlavy, krku související s HPV infekcí)
 • zájemce o studii nesmí mít odstraněnou slinivku
 • případný zájemce musí dodržovat nutnost harmonogramu studie
 • muž, který chce udělat něco pro svoje zdraví a prevenci nebezpečného onkologického onemocnění, postihujícího zejména toto pohlaví
 • muž, který chce zprostředkovaně chránit svoji partnerku /stávající nebo budoucí/, zejména, pokud ona sama již pro prekancerózu děložního čípku byla operována

Nejčastější dotazy:

• Co je klinická výzkumná studie?

Farmaceutické společnosti využívají klinické výzkumné studie kvůli vědeckému pokroku a vývoji nových léků. Tímto způsobem zjistí více informací o bezpečnosti a účinnosti léků, aby mohly určit, zda mohou být zpřístupněny veřejnosti. Dobře kontrolovaných klinických výzkumných studií se každý rok účastní tisíce dobrovolníků po celém světě.

• Co je zkoušená vakcína?

Zkoušená vakcína je již na trhu pod obchodní názvem Gardasil 9, kterou se úspěšně již 5 let očkují ženy, dívky i chlapci proti karcinomu hrdla děložního. Co nám chybí a proč je tato studie dělána, jsou data na účinnost u mužů nad 20 roků. Budou Vám celkově aplikovány 3 vakcíny.

• Co se ode mě očekává?

Splňujete-li požadavky studie, bude potřeba abyste navštívil 10x naše centrum během 3,5 let. V prvním roce účasti ve studii se jedná o 4 návštěvy, poté budete docházet jednou za půl roku. Kromě vakcinace v centru budete požádán o vyplňování elektronického deníku vždy 15 dní po daném očkování.

• Proč bych se měl účastnit?

Hlavním benefitem pro Vás jako účastníka studie je Vaše prevence rakoviny hlavy, krku a dalších orgánů (penis, anus, ad.) OČKOVÁNÍ PO CELOU DOBU STUDIE JE ZDARMA. Všechny návštěvy Vám budou navíc honorovány jako kompenzace cestovních nákladů a ztráty času.
Vedlejším důvodem je také to, že získané informace mohou mít vědecký význam a mohou představovat významný lékařský pokrok a zvýšení povědomí o důležitosti vakcinace proti HPV u obou pohlaví.

———————————————————————

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. (vedoucí lékař G-Centrum Olomouc s.r.o. a také hlavní rešitel všech studií) se vyjádřil k tomuto klinickému hodnocení i ve videu. Odkaz na youtube naleznete v tomto odkazu: klikněte zde
Případné odborné dotazy směřujte právě na jeho email skrivanek@g-centrum.cz

Další informace, případně konkrétní objednání k účasti ve studii získáte u koordinátorky Kamily Crhové na tel. +420 724 277 964, nebo emailu crhova@g-centrum.cz

E) Hyperaktivní močový měchýř

LÉČBA HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

BRÁNÍ VÁM NEBO VAŠIM BLÍZKÝM HYPERAKTIVNÍ MOČOVÝ MĚCHÝŘ DĚLAT VĚCI, KTERÉ VÁS BAVÍ?
ZÚČASTNĚTE SE KLINICKÉHO HODNOCENÍ OVADER! NÁBOR JE JIŽ SPUŠTĚN.

Základní informace o studii OVADER

Výzkumné hodnocení OVADER posuzuje bezpečnost a účinnost nového léčiva v porovnání s placebem při léčbě žen s hyperaktivním močovým měchýřem, který je spojen s inkontinencí. Zařazené pacientky se budou účastnit studie po dobu až 5 měsíců a budou zdarma dostávat hodnocené léčivo a zdravotní péči související s tímto klinickým hodnocením.

Klinické hodnocení OVADER je tzv. „dvojitě zaslepené kontrolované placebem“. To znamená, že účastnice mají 50% možnost, že dostanou placebo, a 50% možnost, že dostanou účinné léčivo. Placebem je myšlena látku bez účinných složek, která zajišťuje, aby výsledky klinického hodnocení byly průkazné. Studijní tým ani účastnice nevědí, do které skupiny je konkrétní účastnice zařazena. Ve zdraví ohrožujících případech se dá ovšem dá zjistit, zda pacientka účinnou látku užívá či nikoliv.

Pro koho je studie určena?

Studie je určena pro pacientky od 18 let trpící příznaky „mokrého“ hyperaktivního močového měchýře, mezi něž patří naléhavost nucení na močení, častá frekvence a občasná inkontinence moči, a to konkrétně pro ty pacientky, které těmito příznaky trpí alespoň 3 měsíce před vstupem do studie.

Benefity účasti ve studii:
•    zdarma nový preparát
•    finanční kompenzace za každou návštěvu v centru
•    pravidelné sledování zdravotního stavu nad rámec běžného pojištění
•    po skončení studie dlouhodobé poradenství a podávání nejmodernějších preparátů, které jsou u nás registrovány

Účast v této studii Vám může přinést prospěch z podávání zkoumaného léku pro úlevu příznaků hyperaktivního močového měchýře. Navíc můžete mít dobrý pocit z toho, že se podílíte na klinickém výzkumu, který přispěje k pokroku lékařské vědy. Můžete tak pomoci získat více možností účinnější léčby a péče pro budoucí pacienty s touto diagnózou.

Ke studii se můžete připojit, pokud:

 • je Vám alespoň 18 let
 • byla Vám diagnostikována „mokrá varianta“ hyperaktivního močového měchýře po dobu alespoň 3 měsíců před vstupem do studie
 • akceptujete požadavky a očekávání klinického hodnocení
 • souhlasíte s tím, že se dostavíte na všechny návštěvy (celkově 9 v průběhu 5 měsíců)
 • nejste těhotná, nekojíte ani neplánujete otěhotnět v průběhu dalších 6 měsíců
 • jste ochotná a schopná vyplňovat elektronický deník (eDiář – kapesní zařízení podobné chytrému telefonu) k zaznamenávání údajů ohledně příhod týkajících se močení a příznaků hyperaktivního močového měchýře

Další kritéria, týkající se vstupu do tohoto klinického hodnocení, budou ověřena se zkoušejícím lékařem.

S účastí v klinickém hodnocení OVADER nesouvisejí žádné poplatky a je zcela dobrovolná. Účastnice mohou svou účast ukončit kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Účastnice také mohou být z klinického hodnocení vyřazeni na základě uvážení zkoušejícího lékaře nebo zadavatele klinického hodnocení, pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti, chování, nedodržování pravidel nebo administrativních důvodů.

V případě dotazů nebo zájmu o vstup do tohoto klinického hodnocení se můžete obrátit na koordinátorku klinické studie Adrianu Jemelkovou, mobil: 720 998 678, e-mail: jemelkova@g-centrum.cz.
Seznámí Vás s podrobnostmi a dohodne s Vámi termín případné konzultace.Oficiální výukové pracoviště Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Sdružení
Pinokio

Pracoviště je certifikováno dle ISO 9001:2015 – CZ / EN
Certifikát kvality a bezpečí CZ

© 2008 – 2020 | G-CENTRUM Olomouc s.r.o. | info@g-centrum.cz

Rolovat nahoru