MUDr. Martina Studničková, Ph.D.

lékař - gynekolog

CV

Specializace

2013 Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

2014 Certifikát FMF Certificates of competence in the 11-13 weeks scan, The Fetal Medicine Foundation, London, GB

2014 Certifikát FMF Certificate of Competence in the 20-22 weeks scan, The Fetal Medicine Foundation, London, GB

2014 Certifikát FMF Certificates of competence in Doppler ultrasound, The Fetal Medicine Foundation, London, GB

2016 atestace z Perinatologie a fetomaternální medicíny

CV

Vzdělání

2008 Promoce – Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství

2012 Doktorandské studium Ph. D. – Lékařská fakulta University Palackého, obor gynekologie a porodnictví

Zaměstnání

2008 - 2009 Gynekologicko – porodnické oddělení nemocnice Přerov, sekundární lékař

2009 - doposud Gynekologicko – porodnická klinika LF UP a FN Olomouc, sekundární lékař

2014 - doposud Nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o.

2014 - doposud Lékařská fakulta Univerzity Palackého, odborný asistent pro výuku gynekologie a porodnictví

Členství v odborných organizacích

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Perinatologická sekce, Sekce ultrazvukové diagnostiky

Česká lékařská komora