prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

gynekolog, genetik, perinatolog

CV

Vzdělání

1988-1994 Lékařská Fakulta Univerzity Palackého – obor všeobecné lékařství

Odbornost

1997 Atestace I. stupně – obor Gynekologie a porodnictví

2001 Atestace II. stupně – obor Gynekologie a porodnictví

2010 Perinatologie a fetomaternální medicína

2008 Specializační způsobilost Lékařská Genetika

Praxe

1994 - dosud - Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc

2007 - jmenování docentem v oboru: Porodnictví a gynekologie, v roce na LF UP Olomouc

2012 - dosud - nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o.

2014 - přednosta Ústavu porodní asistence FZV UP Olomouc

2014 - přednosta Ústavu lékařské genetiky

Členství v odborných organizacích ČR a zahraničí

Člen lékařské komory

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP: perinatologická sekce a sekce ultrazvukové diagnostiky

ISTH – mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu

Člen Výboru ČGPS a Perinatologické sekce