MUDr. Ivana Weinbergová

lékař - gynekolog

CV

Vzdělání

1982-1988 Lékařská fakulta UP Olomouc - obor všeobecné lékařství

Odbornost

1993 - atestace v oboru gynekologie a porodnictví I. stupně

1995 - osvědčení k výkonu lékařské praxe obor gynekologie a porodnictví

Praxe

1988-1989 - gyn.-por.odd. NsP v Bohumíně, OÚNZ Karviná, sekundární lékař

1991-1994 - gyn.-por.odd. NsP v Rýmařově, sekundární lékař

1994-1995 - gyn.-por. ambulance SPEA Olomouc, nestátní zdravotnické zařízení

1998- 2001- gyn.-por. ambulance Železniční nemocnice Olomouc

2001 – dosud nestátní zdravotnické zařízení G-Centrum Olomouc s.r.o. - ambulantní lékařka poskytující gynekologickou a prenatální péči

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská komora

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP

Sdružení soukromých gynekologů ČR