MUDr. Ivana Marková, Ph.D.

lékař gynekolog, genetik

CV

Dosažené vzdělání:

1989 – 1993   Gymnázium Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

1993 – 1994   English language training ve Velké Británii úspěšně zakončena zkouškou

First certificate in English

1994 – 2000   Univerzita Palackého, fakulta všeobecného lékařství, Olomouc

 

Zkoušky a licence:

2000                         Doktor všeobecného lékařství

2003                         Atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví 

2008                         Atestace z lékařské genetiky

2008                                           Licence české lékařské komory v oboru gynekologie a porodnictví

2009                                            Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

2010                                            Udělení hodnosti Ph.D.: Význam imunohistochemických markerů v diagnostice a léčbě karcinomu endometria, Lékařská fakulta University Palackého, Olomouc 

 

Zaměstnání:

1.8.2000 – 31.12.2001                   Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava

1.1.2002 -  30.6.2014                     Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN Olomouc

1.7.2014 – 31.1.2017                      Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc 

1.2.2017 - doposud                        G-CENTRUM Olomouc s.r.o

 

Profesní specializace:

Ultrazvuková diagnostika

Diagnostika a léčba vrozených vad plodu

 

Členství:

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Společnost lékařské genetiky a genomiky  ČLS JEP

 

Funkce:

 Vědecký sekretář Sekce ultrazvukové diagnostiky