MUDr. Iveta Humlová

lékař - gynekolog

CV

Vzdělání

2002 - Lékařská fakulta UP Olomouc – obor všeobecné lékařství

Odbornost

2005 - Atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví

2007 - Osvědčení o specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví

Praxe

2002 – 2006 Nemocnice Šternberk, lékařka gynekologicko – porodnické oddělení

2006 – 2010 Krajská nemocnice Liberec, lékařka gynekologicko – porodnické oddělení

2010 – dosud G-centrum Olomouc s.r.o. – ambulantní lékařka poskytující gynekologickou a prenatální péči včetně jednodenní chirurgie

Členství v odborných organizacích

Česká lékařská komora