MUDr. Jana Blažková

lékař gynekolog

CV

Vzdělání:

1995 – 2000     Gymnázium Olomouc- Hejčín, anglická sekce

2001– 2003      VOŠ Praha

2003 - 2004     Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy

2004 – 2010     Univerzita Palackého, fakulta všeobecného lékařství, Olomouc

 


Zahraniční stáže: 

08/1996       jazykový kurz angličtiny Wessex Academy, Poole, Velká Británie

08-09/2008   stáž z programu IFMSA- gynekologie a porodnictví, Juiz de Fora, Brazílie

Zkoušky a licence:

2010                         Doktor všeobecného lékařství

2012                         Základní kmen gynekologicko- porodnický

 

Zaměstnání:

1. 2. 2018 - doposud           G-CENTRUM Olomouc s.r.o

1. 7. 2010 - doposud           Porodnicko-gynekologické odd. SMN Přerov