MUDr. Eva Hajkrová

lékař - gynekolog

CV

Vzdělání

2005 - Lékařská fakulta UP Olomouc – obor všeobecné lékařství

2012 - Atestace v oboru gynekologie a porodnictví

Odbornost

2005 - zařazení do specializačního oboru Gynekologie a porodnictví

Praxe

2011 – dosud nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o. - ambulantní lékařka poskytující gynekologickou a prenatální péči

2011 – Soukromá gynekologická ambulance MUDr. Kopecký – Rožnov pod Radhoštem

2005 – Nemocnice Valašské Meziříčí – Gynekologicko - porodní oddělení jako sekundární lékařka

Členství v odborných organizacích

Česká lékařská komora

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP