MUDr. Jiří Novák

lékař - gynekolog

CV

Vzdělání

1971 Lékařská fakulta UP Olomouc – obor všeobecné lékařství

Odbornost

1975 Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví I. stupně

1994 Osvědčení k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru gynekologie a porodnictví

1985 Atestace v oboru Gynekologie a porodnictví II. stupně

1998 Osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře

2007 Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru gynekologie a porodnictví

Praxe

1971 – 1976 OÚNZ Šternberk jako sekundární lékař

1976 – 1991 FN Olomouc porodnicko - gynekologická klinika jako odborný asistent

1991 – 2009 nemocnice Šternberk, gynekologie a porodnictví jako přednosta

2009 – dosud nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o. lékař poskytující ambulantní gynekologickou a prenatální péči včetně jednodenní chirurgie

Členství v odborných organizacích

Česká lékařská komora

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP

Sdružení soukromých gynekologů ČR

Urogynekologická společnost