MUDr. Radovan Vrtal, Ph.D.

lékař - urolog

CV

Vzdělání

1991 Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci - obor Všeobecné lékařství

1994 Atestace z urologie I. stupně

1999 Atestace z urologie II. stupně

2006 Obhájená dizertační práce Ph.D.

Praxe

1991 - 1993 nemocnice s poliklinikou Šternberk

1994 - doposud Urologická klinika LF a FN Olomouc

2009 - doposud Urologická ordinace s.r.o Šternberk

2009 - doposud Chirurgické oddělení nemocnice Šternberk

2011 - doposud G-Centrum s.r.o Olomouc

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská komora

České urologická společnost

Česká urogynekologická společnost

Společnosti J.E Purkyně

Česká neuromodulační společnost

Mezinárodní společnost pro inkontinenci (ICS)

Evropská urologická společnost (EAU)