MUDr. Petr Vrublovský

lékař - gynekolog

CV

Vzdělání

2008 - Lékařská fakulta UP Olomouc – obor všeobecné lékařství

Odbornost

2009 – Zařazení do oboru gynekologie a porodnictví

2013 – Certifikát získání Základního kmene v oboru gynekologie a porodnictví

Praxe

2008 – SMN a.s. o.z. Nemocnice Šternberk – lékař gynekologicko–porodnického oddělení v předatestační přípravě

2013-dosud – nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o. – ambulantní lékař poskytující gynekologickou a prenatální péči včetně jednodenní chirurgie

Členství v odborných organizacích ČR a zahraničí

Česká lékařská komora