Operace močové inkontinence (úniku moči) pomocí poševní pásky

Princip operace

Podstatou operace je zabránění nekontrolovaného úniku moči (močové inkontinence). Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.

Vlastní výkon

Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup je přes pochvu, z malého řezu v pochvě je pod močovou trubicí protažena speciální páska, která je poté vyvedena v tříslech a podepírá močovou trubici. Doba trvání výkonu je cca 30 minut.

Důsledek operace

Po operaci k dalšímu nekontrolovanému úniku moči již nedochází. Úspěšnost se pohybuje mezi 81,5% - 90%, což znamená, že z každých 10 pacientek je 8 vyléčeno, ale u 1-2 pacientek zůstává stav stejný jako před operací nebo se po nějaké době opět problém nekontrolovatelného úniku moči objeví. Pokud jste již pro tuto diagnózu (únik moči) byla v minulosti jednou či vícekrát operována, šance na úplnou úpravu stavu je podstatně menší.

Nejméně 14 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel. Slabé krvácení (špinění) po výkonu ustává do týdne.

Možné komplikace

U žádné pacientky nelze zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Poměrně častou a běžnou „ komplikací“ jsou bolesti v tříslech (v místě vyvedení pásky), šířící se dolů do dolních končetin. Vesměs nevyžadují žádnou zvláštní léčbu a během několika dní samy vymizí. Po operaci může dojít k poruše vyprazdňování moči, a proto je někdy nutné ponechat několik dní po operaci katétr (minihadičku) zavedený do močového měchýře (pro odvod moči).

Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně ojedinělé. Patří mezi ně např. „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách), „embolie“(uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci, infekce v operačním poli.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poranění dělohy, okolních orgánů (např. močového měchýře či močovodu) a cév, či většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu. I v této situaci je naší snahou zachování funkce všech vnitřních orgánů malé pánve. Další ojedinělou komplikací bývá infekce močových cest v pooperačním období. Vzácnou komplikací jsou „píštěle“, tj. samovolně vzniklá spojení např. mezi močovým měchýřem a pochvou, která pak vyžadují další operační výkon k úpravě stavu. Nejméně 14 dní po výkonu byste měla dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu zevních rodidel.

I u nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávicího ústrojí, špatný odchod větrů a stolice, které za několik dní odezní.

Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy. Bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař – anesteziolog.

Předpokládaná doba rekonvalescence

Po zákroku budete cca 3 hodin sledována v našem zařízení na dospávacím pokoji. Po vymočení a stabilizaci životních funkcí budete propuštěna domů. Proto je vhodné, abyste si zajistila doprovod. 24 hodin po výkonu nesmíte řídit jakékoliv motorové vozidlo. Doba rekonvalescence je cca 2-3 týdny. Na kontrolu ke svému lékaři přijdete za 2 týdny po operaci nebo při rozvoji potíží (bolesti břicha, silné krvácení, teploty).

Vážená paní, naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (eventuálně operatéra) na vše, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

zpět do Jednodenní chirurgie