Riziková těhotenství a trombofilní stavy

Lékaři

doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Riziková těhotenství a trombofilní stavy

V souvislosti s nárůstem počtu vyšetření na trombofilní mutace (vyšetření na genetické dispozice ke zvýšenému srážení krve) a ve snaze zlepšit poradenství v těchto otázkách a zároveň mít možnost konzultovat riziková těhotenství, jsme rozšířili služby o konzultační hodiny atestovaného perinatologa a genetika, přednostu Ústavu lékařské genetiky FN a LF UP Olomouc a přednostu Ústavu prodní asistence FZV UP Olomouc, doc. MUDr. Martina Procházky, Ph.D.