Urodynamická vyšetření

Stručný popis

Vyšetření, kterým se určují příčiny poruch funkce dolních močových cest.

Nutnost hospitalizace

Není nutná.

Příprava

Liší se podle toho, jaké konkrétní vyšetření se provádí. Pacientku před vyšetřením vždy upozorní lékař, jak se má připravit.

Doba vyšetření

Závisí na druhu vyšetření. Například uroflowmetrie trvá přibližně 10 minut, plnící cystometrie asi 35 minut.

Výsledek

Většinou ihned po vyšetření. U uroflowmetrie i plnící cystometrie je výsledek ihned po vyšetření.

Popis vyšetření

K urodynamickým vyšetřením patří hned několik testů: uroflowmetrie, plnící cystometrie, test na citlivost a správnou funkci detruzoru (sval, který se zúčastňuje při močení), mikční cystometrie (zjisťuje se tlak v močovém měchýři v průběhu močení) a další.

Všechny vyšetřovací metody slouží k určení příčiny poruchy funkce dolních močových cest. Nejdříve se však zjišťují příznaky onemocnění, potíže pacienta/ky a dělá se základní vyšetření fyzikální, chemické a kultivační. Na základě toho se lékař rozhodne, které vyšetření pacient/ka podstoupí. Vyšetřuje se tak například síla a velikost proudu moči, tlak v měchýři při potřebě močení, náplň měchýře, síla stahu měchýře a další.

Například:

Při uroflowmetrii se vyšetří proud močí při močení. K vyšetření potřebujeme uroflowmetr (průtokoměr). Má tvar mísy, do které pacient/ka močí. Na její dně je „vrtulka“ která se otáčí. Množství moči, které na ni dopadne, určuje rychlost otáčení. Přepočítává se průtok moči (stálý, přerušovaný), síla proudu, objem moči i doba močení.

Při plnící cystometrii se zjišťuje tlak v měchýři v  závislosti na jeho náplni. Měří se pomocí 2 katétrů. Jeden je zaveden do konečníku a měří tlak v dutině břišní, který se také podílí na tlaku na měchýř. Druhý je v  měchýři. Měří se množství fyziologického roztoku, kterým je pomocí katétru plněn měchýř a tlak v měchýři. Všechny tyto údaje se navzájem propočítají a lékař určí diagnózu.

zpět na Urogynekologii