Mgr. Pavel Roskol

Mgr. Pavel Roskol

fyzioterapeut

Registrovaný fyzioterapeut. Osvědčení vydané MZ ČR.

Specializace

Rehabilitace v pediatrii

CV

Vzdělání

1998 – 2001: Lékařská fakulta UP v Olomouci (bakalářský obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie)

2003 – 2005: Lékařská fakulta UP v Olomouci (navazující magisterské studium v oboru Klinická kineziologie a kinezioterapie)

Odbornost

2006 – 2007: Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (certifikát IVG – Internationale Vojta Gesellschaft)

2008: Bazální programy ve fyzioterapii

2009 – 2010: NDT – Basic Bobath v neurovývojové terapii Bobath u dětí (certifikát EBTA – European Bobath Tutors Association)

2011: NDT – Baby Bobath kurz pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy (certifikát EBTA)

2013: Kurz vývojové neurologie (Thomayerova nemocnice v Praze)

Praxe

2005 − 2013: SLL Janské Lázně, Dětská léčebna Vesna

2013 – dosud: nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o.