Pracoviště dětské fyzioterapie

V prostorách naší bývalé gynekologické ordinace v Olomouci na adrese U Stadionu 8  provozujeme pracoviště, zaměřené na diagnostiku a léčebnou péči v rozsahu ambulantních výkonů v oboru fyzioterapie se zaměřením na dětské pacienty s poruchou psychomotorického vývoje.


Fyzioterapeutem centra je Mgr. Pavel Roskol, jehož předchozí působiště bylo při Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních.


Specializace a poskytované služby:


V našem centru se specializujeme na rehabilitaci dětí s neuromotorickým deficitem prakticky jakékoliv etiologie. Doménou jsou zejména děti s centrální koordinační poruchou a dětskou mozkovou obrnou. Rehabilitační péči dále zajišťujeme u porodních traumat brachiálního plexu, vrozených ortopedických vad dolních končetin (např. pes equinovarus congenitus), poúrazových a pooperačních stavů, u skolióz, svalových onemocnění atd. V terapii vycházíme z principů Bobath konceptu a Vojtovy metody. Kromě ambulantní péče poskytujeme i vícedenní rehabilitační pobyty s terapií zpravidla dvakrát denně.

Nabízíme:

Poskytované služby jsou v případě pojištěnců VZP, VoZP, ČPZP, ZPMV a OZP hrazeny pojišťovnou. U ostatních pojišťoven jsme ve fázi vedení jednání o navázání smluvního vztahu.

Ceník rehabilitace pro samoplátce platný od 1. 11. 2017

Terapeutická jednotka /30 minut/300 Kč
Terapeutická jednotka /45 minut/450 Kč
Terapeutická jednotka /60 minut/600 Kč
Kinesiotejping10 cm pásky/20 Kč
Dvoutýdenní rehabilitační pobyt2x denně 60 minut/1200 Kč

Terapeutcká jednotka je počítána včetně přípravy pacienta. Úvodní konzultace je vždy stanovena na 60 minut. Její součástí je rovněž kineziologické vyšetření pacienta.


Pracoviště dětské fyzioterapie - kontakty


Provozovatel: G-CENTRUM Olomouc s.r.o.

Fyzioterapeut: Mgr. Pavel Roskol


Adresa:

U Stadionu 1204/8,
772 00 Olomouc


Ordinační hodiny:

Po - Pa: 8.00 - 16.00 hod.


M: +420 724 646 454

E: fyzioterapie@g-centrum.cz

Soubory ke stažení

LETÁČEK FYZIOTERAPIE